Choroba lokomocyjna

 

Dyskomfort odczuwany w czasie jazdy samochodem, zawroty głowy podczas rejsu statkiem, zmiany ciśnienia i stres związany z podróżą samolotem – każda forma transportu może powodować nudności i wymioty.

Choroba lokomocyjna jest wynikiem konfliktu ogarniającego nasze narządy  zmysłów i niezgodności bodźców docierających do mózgu: oczy sygnalizują ciągłe zmiany (migające krajobrazy), a narząd równowagi nie rejestruje żadnych zmian położenia ciała.
Ucho wewnętrzne i zlokalizowany tam błędnik, odpowiadający za równowagę w czasie podroży przesyła sygnały do mózgu, ze jesteśmy w ruchu. Mówiąc w pewnym uproszczeniu, organizm nie jest w stanie powiązać sprzecznych sygnałów od różnych zmysłów. Powstaje więc swego rodzaju czynnościowy chaos. W tej sytuacji układ autonomiczny uruchamia wiele reakcji obronnych, co dla organizmu oznacza początek choroby lokomocyjnej. Tej przykrej dolegliwości, kiedy już rozwinie się na dobre (wymioty) zatrzymać niestety nie można. Ta dolegliwość dotyczy wszystkich, jednak najsilniej dotyka dzieci.

Jak zapobiegać chorobie lokomocyjnej?

 • w samochodzie lub autobusie siadaj z przodu, a w pociągu zawsze twarzą do kierunku jazdy,
 • o ile to możliwe zapewnij dostęp świeżego powietrza, otwórz okno lub wyjdź na pokład statku,
 • nie spożywaj ciężkich, tłustych posiłków przed podróżą,
 • staraj się, aby uwaga dzieci zajęta była zabawą/grą, pomocne być może także wyglądanie przez okno,
 • przede wszystkim zakładaj na czas podróży oryginalne angielskie opaski Sea-Band. Spróbuj, to naprawdę działa.

Wywiad Sea-Band -kliknij

GWARANTUJEMY 100% SATYSFAKCJI Z DZIAŁANIA OPASEK AKUPRESUROWYCH SEA-BAND LUB ZWRACAMY PIENIĄDZE.

Szczegóły: Regulamin akcji promocyjnej -kliknij

Wpływ opasek akupresurowych Sea-Band na chorobę lokomocyjną


W 1990 roku, między 31 stycznia, a 31 marca,  na oddziale pediatrycznym Szpitala San Carlo Borromeo w Mediolanie (Włochy), przeprowadzono pod okiem Profesora G.Canovy badania na grupie dzieci w wieku 2-15 lat z silną chorobą lokomocyjną.
Kwestionariusz badań oddały 62 osoby. W 55 przypadkach(88,7%) wyniki były znakomite.
Wnioski: Wybrani badani należeli do trudnych przypadków i zazwyczaj doświadczali silnych wymiotów nawet podczas krótkich podróży. Biorąc pod uwagę pozytywne wyniki badań i oczywisty brak efektów ubocznych, opaski Sea-Band mogą być bardzo skutecznym sposobem zapobiegania choroby lokomocyjnej u dzieci.
Oryginalne angielskie opaski akupresurowe Sea-Band to doskonałe rozwiązanie na hamowanie objawów choroby lokomocyjnej.

Dlaczego warto kupić !

 • sprawdzone – od 20 lat na rynku angielskim, obecne w 50 krajach na świecie,
 • skuteczne – skuteczność potwierdzona kilkudziesięcioma testami klinicznymi,
 • brak skutków ubocznych,
 • do wielokrotnego użytku (możliwość prania).

  Gdzie kupieć opaski Sea-Band

Opracowania referencyjne
• Canova G. Sea-Band Trial in Motion Sickness (Test Sea-Band w chorobie lokomocyjnej). Szpital San Carlo Borromeo – Włochy (1990)

• Gianni Allais, Sara Rolando, Ilaria Castagnoli Gabellari Accupressure in the control of migraine-associated nausea (Akupresura w leczeniu nudności migrenowych). Centrum Leczenia Bólu Głowy u Kobiet, Turyn – Włochy (2012)

• De Aloysio D, Penacchioni P. Morning sickness control in early pregnancy by Neiguan point acupressure (Kontrola mdłości porannych we wczesnej fazie ciąży poprzez akupresurę punktu Neiguan). Obstet & Gynecology październik 1992; 80(5):852-4

• Stainton MC. RN, DNS, Neff EJA. RN, Phd. „The efficacy of Sea-Bands for the control of nausea & vomiting in pregnancy” (Skuteczność opasek Sea-Band w zapobieganiu mdłościom i wymiotom w czasie ciąży). Healthcare for Women International 1994 15: 563-575 – Kanada.
• Werntoft E. „The effect of acupressure on nausea & vomiting in pregnancy” (Wpływ akupresury na mdłości i wymioty w okresie ciąży) – randomizowane badanie z kontrolą placebo. Uniwersytet w Kalmar, Wydział Nauk Przyrodniczych 2001 Szwecja
• Segiou K. „An evaluation of The Sea-Band in alleviating nausea and vomiting in patients receiving chemotherapy” (Ocena opasek Sea-Band w łagodzeniu mdłości i wymiotów u pacjentów poddawanych chemioterapii) Wydział Onkologii Medycznej, Uniwersytet w Southampton 1991 – Wielka Brytania
• Akhtar S. „An evaluation of the Sea-Band in alleviating nausea & vomiting in patients with advanced cancer” (Ocena opasek Sea-Band w łagodzeniu mdłości i wymiotów u pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową). Wydział Onkologii Medycznej, Uniwersytet w Southampton 1991 – Wielka Brytania
• Bayreuther J, Lewith GT, Pickering R. A double-blind cross-over study to evaluate the effectiveness of acupressure at Pericardium 6 (P6) in the treatment of early morning sickness (EMS). Complementary Therapies in Medicine (Podwójnie ślepe badania krzyżowe oceniające skuteczność akupresury Pericardium 6 (P6) w leczeniu mdłości porannych (EMS). Terapie komplementarne w medycynie). 1994 – Wielka Brytania.
• Phillips K, Gill L. The use of simple acupressure bands reduces post-operative nausea. Complementary Therapies in Medicine (Stosowanie opasek akupresurowych redukuje mdłości pooperacyjne. Terapie komplementarne w medycynie) 1994 – Wielka Brytania.
• Sdrani V, Stamatopoulos P. „Evaluation of acupressure in reducing post-operative nausea and vomiting” (Ocena akupresury w kontekście redukowania mdłości i wymiotów pooperacyjnych) 1997 Galenus (Grecja).
• Harmon D, Gardiner J, Harrison R, Kelly A. „Acupressure & the prevention of nausea & vomiting after laparoscopy” (Akupresura a zapobieganie mdłościom i wymiotom po laparoskopii). British Journal of Anaesthesia 1999 – Wielka Brytania

Więcej informacji na temat badań referencyjnych można uzyskać w Salus International Sp. z o.o.
Opaski akupresurowe przeciw mdłościom Sea-Band są zarejestrowane jako wyrób medyczny.