Nudności migrenowe

 

sea-band na migrenęSzacuje się , że w Polsce na migrenę cierpi ponad 4 miliony osób.

Z  powodu tej choroby  wiele osób jest wyłączona z życia towarzyskiego i pracy. Najczęściej bóle migrenowe rozpoczynają się po jednej stronie głowy i mają charakter tętniący, pulsujący  i z czasem coraz bardziej nasilający się przechodząc w późniejszym etapie na ból całej głowy.

U 10% pacjentów migrenę poprzedza tzw. aura czyli zespół objawów neurologiczny. Najczęściej są to zaburzenia widzenia, mroczki i błyski przed oczami. Część pacjentów może również odczuwać przejściowe drętwienie ręki, nogi , zaburzenia mowy. Nieleczony napad migrenowy może trwać od czterech godzin do czterech dni. Większość pacjentów (aż 40%) spośród chorych na migrenę ma od dwóch do czterech napadów migreny w miesiącu.  U 32% pacjentów ataki migrenowe występują od jednego do dwóch razy w miesiącu, a u osób z przewlekłą migreną (8%) napady występują co najmniej 8 razy w ciągu miesiąca.

U 70-80% pacjentów w trakcie napadów migrenowych towarzyszą nudności i wymioty.

Osoby odczuwające podczas ataków migreny nie tylko ból, lecz także  nudności, mogą łatwo, szybko i bez użycia leków zaradzić tym dolegliwościom stosując oryginalne opaski akupresurowe Sea-Band. Taki jest wynik najnowszych badań nad akupresurą.

GWARANTUJEMY 100% SATYSFAKCJI Z DZIAŁANIA OPASEK AKUPRESUROWYCH SEA-BAND LUB ZWRACAMY PIENIĄDZE.

Szczegóły: Regulamin akcji promocyjnej -kliknij

Wpływ opasek akupresurowych Sea-Band na nudności przy napadach migreny.

Zakład Ginekologii i Położnictwa, Centrum Leczenia Bólu Głowy u Kobiet, Uniwersytet Turyński, Turyn, Włochy 2012. Publikacja ,,Neurological Sciences’’ (2012) nr 33 (Supl. 1) Gianni Allais, Sara Rolando, Ilaria Castagnoli Gabellari, Chiara Burzio, Gisella Airola, Paola Borgogno, Paola Schiapparelli, Rita Allais, Chiara Benedetto. Włoski zespół badawczy z Centrum Badań Bólu Głowy oddziału ginekologii Uniwersytetu w Turynie potwierdził, że stymulacja punktu akupunkturowego P6 (Nei Kuan) na nadgarstku za pomocą opasek akupresurowych Sea-Band statystycznie w znaczący sposób redukuje uczucie nudności. Badaniami objęto łącznie 32 kobiety w wieku od 19 do 61 lat, cierpiące na migrenę bez aury, z towarzyszącym jej uczuciem mdłości. Osoby poddane badaniom zostały poproszone o udokumentowanie łącznie sześciu napadów migreny: losowo wybrano z nich trzy napady, podczas których należało zastosować symulację nadgarstka za pomocą opasek akupresurowych. Intensywność nudności była oceniana przez pacjentki w czasie ataku po upływie 30, 60, 120 i 240 minut, w skali od 0 do 10 – przy czym 0 oznacza brak nudności a 10 oznacza maksymalne uczucie nudności.

Badanie wykazało bardzo wyraźnie, że po zastosowaniu opasek akupresurowych Sea-Band na obydwu nadgarstkach podczas ataku migreny, już po upływie 30 minut nastąpiło znaczne złagodzenie nudności w porównaniu do ataków migreny nieleczonych tą metodą. Ponadto u 46,8% użytkowniczek, które nosiły opaskę na obydwu nadgarstkach po upływie 60 minut, u 71.8% po upływie 120 minut, a u 84,3% po 240 minutach, nastąpiła bardzo znacząca poprawa samopoczucia. Średnie nasilenie nudności pacjentki noszące opaskę oceniły przy tym jako wyraźnie słabsze w porównaniu z osobami nienoszącymi opaski (po 30 minutach 4,6 vs 5,5; po 60 minutach 3.11 vs 4,93; po 120 minutach 1,89 vs 3.48; po 240 minutach 0.93 vs 2,05). Należy zauważyć, że podczas tego badania testowane osoby zrezygnowały ze stosowania leku uśmierzającego nudności, tj. leku przeciwwymiotnego.

Już po 60 min. 15 pacjentów (47%) po zastosowaniu SEA-BAND stwierdziło złagodzenie nudności migrenowych o min. 50%

Tym samym badanie to, (po przeprowadzonej równie pozytywnej obserwacji stosowania tej metody w Klinice Berolina w Löhne w roku 2010) potwierdziło, że leczenie niefarmakologiczne z zastosowaniem opasek akupresurowych Sea-Band w holistycznej terapii migreny stanowi jej cenne uzupełnienie.

Badanie zostało opublikowane w renomowanym angielskim czasopiśmie medycznym Neurological Science w 2012 r.

Zaletą opasek akupresurowych Sea-Band w porównaniu do przyjmowanych doustnie leków przeciwko nudnościom i wymiotom jest fakt, iż  nie występują skutki uboczne, a opaski nadają się do wielokrotnego użytku (można je prać).

Ponadto stymulacja nadgarstków za pomocą opasek akupresurowych stosowana jest także do zapobiegania choroby lokomocyjnej, nudności i wymiotów w okresie ciąży, chemioterapii i do łagodzenia objawów mdłości po operacjach przeprowadzonych z użyciem narkozy. Skuteczność oryginalnych angielskich opasek akupresurowych Sea-Band została potwierdzona przez szereg badań klinicznych przeprowadzonych na całym świecie.

 

Dlaczego warto kupić !

  • sprawdzone – od 20 lat na rynku angielskim, obecne w 50 krajach na świecie,
  • skuteczne – skuteczność potwierdzona kilkudziesięcioma testami klinicznymi,
  • brak skutków ubocznych,
  • do wielokrotnego użytku (możliwość prania).

Gdzie kupieć opaski Sea-Band

Opracowania referencyjne
•  Gianni Allais, Sara Rolando, Ilaria Castagnoli Gabellari, Chiara Burzio, Gisella Airola, Paola Borgogno, Paola Schiapparelli, Rita Allais, Chiara Benedetto.Acupressure in the control of migraine-associated nausea  (Akupresura jako metoda zapobiegania nudnościom migrenowym) ,,Neurological Sciences’’ (2012) nr 33 (Supl. 1)
• Canova G. Sea-Band Trial in Motion Sickness (Test Sea-Band w chorobie lokomocyjnej). Szpital San Carlo Borromeo – Włochy (1990)
• De Aloysio D, Penacchioni P. Morning sickness control in early pregnancy by Neiguan point acupressure (Kontrola mdłości porannych we wczesnej fazie ciąży poprzez akupresurę punktu Neiguan). Obstet & Gynecology październik 1992; 80(5):852-4
• Stainton MC. RN, DNS, Neff EJA. RN, Phd. „The efficacy of Sea-Bands for the control of nausea & vomiting in pregnancy” (Skuteczność opasek Sea-Band w zapobieganiu mdłościom i wymiotom w czasie ciąży). Healthcare for Women International 1994 15: 563-575 – Kanada.
• Werntoft E. „The effect of acupressure on nausea & vomiting in pregnancy” (Wpływ akupresury na mdłości i wymioty w okresie ciąży) – randomizowane badanie z kontrolą placebo. Uniwersytet w Kalmar, Wydział Nauk Przyrodniczych 2001 Szwecja
• Segiou K. „An evaluation of The Sea-Band in alleviating nausea and vomiting in patients receiving chemotherapy” (Ocena opasek Sea-Band w łagodzeniu mdłości i wymiotów u pacjentów poddawanych chemioterapii) Wydział Onkologii Medycznej, Uniwersytet w Southampton 1991 – Wielka Brytania
• Akhtar S. „An evaluation of the Sea-Band in alleviating nausea & vomiting in patients with advanced cancer” (Ocena opasek Sea-Band w łagodzeniu mdłości i wymiotów u pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową). Wydział Onkologii Medycznej, Uniwersytet w Southampton 1991 – Wielka Brytania
• Bayreuther J, Lewith GT, Pickering R. A double-blind cross-over study to evaluate the effectiveness of acupressure at Pericardium 6 (P6) in the treatment of early morning sickness (EMS). Complementary Therapies in Medicine (Podwójnie ślepe badania krzyżowe oceniające skuteczność akupresury Pericardium 6 (P6) w leczeniu mdłości porannych (EMS). Terapie komplementarne w medycynie). 1994 – Wielka Brytania.
• Phillips K, Gill L. The use of simple acupressure bands reduces post-operative nausea. Complementary Therapies in Medicine (Stosowanie opasek akupresurowych redukuje mdłości pooperacyjne. Terapie komplementarne w medycynie) 1994 – Wielka Brytania.
• Sdrani V, Stamatopoulos P. „Evaluation of acupressure in reducing post-operative nausea and vomiting” (Ocena akupresury w kontekście redukowania mdłości i wymiotów pooperacyjnych) 1997 Galenus (Grecja).
• Harmon D, Gardiner J, Harrison R, Kelly A. „Acupressure & the prevention of nausea & vomiting after laparoscopy” (Akupresura a zapobieganie mdłościom i wymiotom po laparoskopii). British Journal of Anaesthesia 1999 – Wielka Brytania.

Więcej informacji na temat badań referencyjnych można uzyskać w Salus International Sp. z o.o.

Opaski akupresurowe przeciw mdłościom Sea-Band są zarejestrowane jako wyrób medyczny.

Opaski akupresurowe skutecznie niwelują nudności przy napadach migreny.