Jak to działa?

Ikona punkt P6
Przeczytaj: Choroba lokomocyjna Ciąża Migrena Chemioterapia Pooperacyjne

Działanie oparte na akupresurze

Działanie opasek oparte jest na akupresurze – tradycyjnej chińskiej metodzie leczenia za pomocą dotyku i ucisku odpowiednich punktów na ciele człowieka. Prawidłowo założone opaski Sea‑Band stymulują znajdujący się na nadgarstkach punkt P6 (Nei-Kuan) umiejscowiony na meridianie osierdzia, co niweluje uczucie nudności.

Punkt P6 (Nei-Kuan)

Według tradycyjnej medycyny chińskiej w ciele znajduje się system meridianów (kanałów energetycznych), na których jest ponad 300 punktów akupunkturowych.

W celu zmniejszenia nudności i wymiotów stosuje się akupunkturę lub akupresurę punktu P6 (Nei-Kuan) znajdującego się na meridianie osierdzia.

Ręka z zaznaczonym punktem P6 którego ucisk odpowiada za zmniejszanie nudności, wymiotów i mdłości.

Prosto i bezpiecznie

Stosowanie opasek jest proste, skuteczne i bezpieczne. Nie powoduje żadnych skutków ubocznych, takich jak senność, ospałość czy suchość w ustach – typowych dla innych produktów stosowanych w przypadku nudności.

Najlepiej stosować jednocześnie dwie opaski akupresurowe SeaBand zapobiegające nudnościom, wymiotom i mdłościom.

Ulga nawet
w ciągu kilku minut

Opaski szybko znoszą dolegliwości w chorobie lokomocyjnej (nawet po 2-5 minutach). Można je zakładać zaraz po wystąpieniu pierwszych symptomów.

Opakowania opasek akupresurowych na nudności SeaBand

Wygodne i trwałe

Są estetyczne i wykonane z trwałych, nieuczulających materiałów, które zapewniająkomfort stosowania i możliwość wielokrotnego używania w każdym przypadku pojawienia się uczucia mdłości.
Znak skuteczność potwierdzona testami

Literatura medyczna potwierdzająca skuteczność stymulacji punku P6 w leczeniu nudności i wymiotów:


The Lancet
(najstarsze recenzowane naukowe czasopismo medyczne)
British Medical Journal
Journal of the Royal Society of Medicine
Journal of the American Society of Obstetricians and Gynecologists
Ponad 30 innych czasopism medycznych.
Opracowania referencyjne

• Gianni Allais,Sara Rolando ,Ilaria Castagnoli Gabellari Akupresura jako metoda zapobiegania nudnościom migrenowym „Neurological Sciences” (2012) nr 33 (Supl. 1): S207–S210 WŁOCHY

• Karina Matusiak, Romuald Dębski ‘’Ocena skuteczności opasek SEA-BAND w niwelowaniu nudności i wymiotów u ciężarnych” Forum Położnictwa i Ginekologii nr 50 (luty/marzec -2020) POLSKA

• Dundee J W, Sourial F B R, Ghaly R G, Bell P F. ‘P6 Acupressure reduces morning sickness’ (Akupresura punktu P6 łagodzi mdłości poranne) Journal of The Royal Society of Medicine: Volume 81 sierpień 1988 - WIELKA BRYTANIA

• Hyde E. ‘Acupressure therapy for morning sickness: a controlled clinical trial’ (Leczenie mdłości porannych akupresurą: kontrolowane badanie kliniczne) Journal Nurse Midwifery lipiec/sierpień 1989 - WIELKA BRYTANIA

• De Aloysio d, Penacchioni P. ‘Morning sickness control in early pregnancy by Neiguan point acupressure’ (Kontrola mdłości porannych we wczesnej fazie ciąży poprzez akupresurę punktu Nei-Kuan) Obstetrics and Gynaecology listopad 1992 - WŁOCHY

• M H Lin, Y C Yang, K G Wang. ‘Effect of P6 acupressure on morning sickness’ (Działanie akupresury punktu P6 na mdłości poranne) Dept of Obs & Gyn, Mackay Memorial Hospital, Tajpej - TAJWAN

• Arne Johan Norheim, Erik Jesman Pedersen, Vinjar Fρnnebρ, Lillian Berge. ‘Acupressure treatment of morning sickness in pregnancy’ – a randomised, double-blind, placebo controlled study. (Leczenie mdłości porannych w ciąży akupresurą - randomizowane badanie z kontrolą placebo prowadzone metodą podwójnie ślepej próby) Scandinavian Journal of Primary Healthcare - 2001 - NORWEGIA

• Nancy M Steele RNC, MSN, WHNP, Joyce French RN, Phd., Janet Gatherer-Boyles RN, MM, Sandra Newman, RN, MSN, WHNP, Suzanne Leclaire, RN, MHS. ‘Effect of Acupressure by Sea-Bands on nausea and vomiting of pregnancy’ (Działanie opasek akupresurowych Sea-Bands na mdłości i wymioty w ciąży) Journal Obstetrics Gynaecology Neonatal Nursing

• I. Neri, G. Allais, P. Schiapparelli, I. Blasi, C. Benedetto, F. Facchinetti ‘Acupuncture versus pharmacological approach to reduce Hyperemesis gravidarum discomfort’ (Porównanie akupunktury i podejścia farmakologicznego w łagodzeniu dyskomfortu związanego z niepowściągliwymi wymiotami ciężarnych) Minerva Ginecol;57(4):471-475 - lipiec/sierpień 2005 - WŁOCHY

• Eric Walker, Glyn Williams. ‘During travel and acclimatisation’ (Podczas podróży i aklimatyzacji) ABC of Healthy Travel, British Medical Journal - WIELKA BRYTANIA

• J W Dundee, W N Chestnutt, R G Ghaly, A G A Lynas. ‘Traditional Chinese Acupuncture: a potentially useful anti-emetic?’ (Tradycyjna chińska akupunktura jako potencjalnie przydatny środek przeciwwymiotny?) British Medical Journal - 1986 - WIELKA BRYTANIA

• J W Dundee: R G Ghaly, K T J Fitzpatrick, G A Lynch, W P Abram. ‘Acupuncture to prevent ... associated vomiting’ (Akupunktura w zapobieganiu wymiotów związanych z podawaniem ...) The Lancet - 1987 - WIELKA BRYTANIA

• J W Dundee, R G Ghaly, K M Bill, W N Chestnutt, K T J Fitzpatrick, A G A Lynas. ‘Effect of stimulation of the P6 antiemetic point on post-operative nausea and vomiting’ (Skutki działania stymulacji punktu przeciwwymiotnego P6 na mdłości i wymioty pooperacyjne) British Journal of Anaesthesia - 1989 - WIELKA BRYTANIA

• G Barsoum, E P Perry, I A Fraser. ‘Post-operative nausea is relieved by acupressure’ (Mdłości pooperacyjne są łagodzone akupresurą) Journal of The Royal Society for Medicine - luty 1990 - WIELKA BRYTANIA

• Prof. B Palmieri, R Stacca. ‘Incidence of nausea and vomiting in a population subjected to surgical procedures and their prophylaxis by an alternative nonpharmacological and non invasive method’ (Występowanie mdłości i wymiotów w populacji poddanej zabiegom chirurgicznym i profilaktyka tych objawów z zastosowanie alternatywnej metody niefarmakologicznej i nieinwazyjnej) Uniwersytet w Modenie - WŁOCHY

• D Harmon, J Gardiner, R Harrison, A Kelly. ‘Acupressure and the prevention of nausea and vomiting after laparoscopy’ (Akupresura i zapobieganie mdłościom i wymiotom po laparoskopii) British Journal of Anaesthesia - 1999 - WIELKA BRYTANIA

• R Sullivan. ‘Post operative nausea sufferers get relief without more drugs’ (Osoby cierpiące na mdłości pooperacyjne odczuwają ulgę bez zwiększenia ilości leków) Gastroenterology Nursing - USA

• ‘Acupressure and Prevention of Nausea and Vomiting During and After Spinal Anaesthesia for Caesarean Section’ (Akupresura i zapobieganie mdłościom i wymiotom podczas i po zakończeniu znieczulenia zewnątrzoponowego przy cesarskim cięciu) Obstetrical & Gynaecological Survey - styczeń 2001 - USA

• Aidah Alkaissi ‘Nausea & Vomiting After Gynaecological Surgery’ (Mdłości i wymioty po ginekologicznym zabiegu chirurgicznym) – The Expert Speaks University Hospital in Linkoping - luty 2006 - SZWECJA

• Joan Klein, Peter Griffiths ‘Acupressure for nausea & vomiting in cancer patients receiving chemotherapy’ (Akupresura na mdłości i wymioty u pacjentów z nowotworem poddawanych chemioterapii) British Journal of Community Nursing Vol 9 No. 9 - 2004 - WIELKA BRYTANIA

• Frances L Eizember, Christina A Tomaszewski, William P Kerns 11. ‘Acupressure for Prevention of Emesis in Patients Receiving Activated Charcoal’ (Akupresura jako sposób zapobiegania wymiotom u pacjentów przyjmujących aktywny węgiel) Journal of Toxicology - 2002

• Dr Dominic Lu, Dr Gabriel P Lu, Dr Reed. ‘Acupuncture/Acupressure to treat gagging dental patients’ – a clinical study of anti-gagging effects. (Akupunktura/akupresura w leczeniu odruchu wymiotnego u pacjentów dentystycznych.To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
Poznaj inne produkty Salus International
www.akutol.com.pl www.akutol.com.pl

Akutol - spray do bezbolesnego usuwania plastrów

www.sopelek.info.pl www.sopelek.info.pl

Sopelek - aspirator do nosa

www.stopkurzajkom.pl www.stopkurzajkom.pl

Lapis - diabelsko skuteczny w usuwaniu kurzajek